Babysim 3 månader – 2 år

                                                                                                                                               10406454_10152199187027913_1786255133584673761_n                                                   

För att anmäla dig och ditt barn till Babysim klicka på den gröna bokningsknappen till höger för att komma till bokningssidan.

 

Vad är babysim?

Babysim är verksamhet där barn som är yngre än 2 år badar tillsammans med vuxen under ledning av en babysiminstruktör.

För babysim ska vattnets temperatur vara minst +32 grader C. I det varma vattnet kan barnet röra sig fritt – röra alla kroppsdelar och till att börja med reflexmässiga rörelser, men sedan mer och mer medvetna rörelser. Inga kläder eller statiska underlag hindrar barnets rörelseförmåga.

Babysim är under lek och utan prestationskrav. Babysim stimulerar barnet att träna motorik samt utveckla sin vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet självständigt ska ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.

Ett delmål i babysim är den sociala kontakten mellan barn och vuxen.

Definition – Verksamhet för barn från 3 månader upp till 2 år och alltid tillsammans med en vuxen vägleds till att upptäcka glädje med och respekt för vatten.

Förkunskaper – Barnet ska ha läkt navel och väga minst 4 kg samt van vid vattentemp på mellan 32-34 grader som det är i poolen.

Målsättning – Ggenom att fånga barnet intresse för lek och rörelse uppnår vi vattenvana och säkerhet i och kring vatten. Alltid utifrån barnets mognad.

Information – Förbered genom att sänka vattentemperaturen hemma vid bad. Det är viktigt att uppmärksamma om barnet blir för trött samt uppmärksamma barnets signaler och avsluta lektionen vid behov. Verksamheten sker alltid på barnets villkor.